โครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

ผลงานของ :

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองขุหลุ