เดินรณรงค์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

ผลงานของ :

วันที่29 กรกฎาคม 2559 นายนรินทร์ บำเรอพงศ์ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผลที่มีสิทธิออกเสียง มาออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559