ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย (มสว.) และรับชมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้สูงวัย อีกมากมาย