เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล ณ หอประชุมพนาภินันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล