ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนในโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นถนนลาดยางในเขตเทศบาล