มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาล

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลงานป้องกันสาธารณภัย มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาล