งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

วัวันที่ 13 เมษายน 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมกับวัดศรีโพธิ์ชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 โดยการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลักหลายอย่าง เช่น การตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองตระการพืชผล