ประชุมโครงการปลดทุกข์ สร้างสุข ผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ประชุมโครงการปลดทุกข์ สร้างสุข ผู้สูงอายุ ประจำปี2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล