รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น