ออกตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในเขตเทศบาล

ผลงานของ :

1 พ.ค. 57 นายกจันทนา สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในเขตเทศบาล