ทัศนศึกษาดูงาน โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะ อาสาสมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชน ประจำปี 2559 ทัศนศึกษาดูงาน โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก