พิธีเปิดโครงการอบรมกรรมการชุมชนประจำปี 2559

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ,หัวหน้าส่วนราชการ รวมพิธีเปิดโครงการอบรมกรรมการชุมชนประจำปี 2559