มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2558

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล