พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3