พิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กศน.

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยท่านปลัดสมปอง วงศ์คูณ ไปร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กศน.อำเภอตระการพืชผล มุ่งสู่อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านและการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น