โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัณ 85 พรรษา

ผลงานของ :

นายกจันทนา , พร้อมด้วยปลัดเทศบาบ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ออกสำรวจบ้านในหมู่ 8 บ้านคำนามูล หมู่ 7 บ้านดอนใหญ่ หมู่ 2 บ้านดอนโทน เพื่อรับคัดเลือกในโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัณ 85 พรรษา