โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนหมู่ 1-8

ผลงานของ :

วันนี้ นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาพิเศษและสมาชิกสภาเทศบาล เดินทางไปแจกขนมในโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนหมู่ 1-8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)