ทัศนศึกษาดูงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาพิเศษและสมาชิกสภาเทศบาล นำคณะกรรมการชุมชน ทัศนศึกษาดูงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ 2559