โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเท

ผลงานของ :

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลตระการพืชผลยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณ 2559