กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2559

ผลงานของ :

วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดศรีโพธิ์ชัยค่ะ