มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย(มสว.)จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ

ผลงานของ :

วันที่ 8 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยผู้สูงวัย(มสว.)จัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่และแต่งกายชุดย้อนยุคชุดนักเรียนนักศึกษาร้องเพลงคาราโอเกะและรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ และแต่งกายชุดย้อนยุคชุดนักเรียนนักศึกษาร้องเพลงคาราโอเกะและรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ