สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่

ผลงานของ :

คณะพนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล อวยพรปีใหม่,มอบของขวัญปีใหม่ ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในเวลา 13.30 น. เดินทางไปกราบสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ