พิธีเปิดตลาดเทศบาล 3

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พิธีเปิดตลาดเทศบาล 3 โครงการตลาดสดน่าซื้อ ณ อาคารด้านตลาดเทศบาล 3