จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในงานเฉลิมพระเกียรติพระ