มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2558