ประเพณีวันลอยกระทง

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล ประกวดนางนพมาศ, ประกวดกระทงใหญ่ และการแสดงจากชุมชนต่างๆ