ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดล้างถนนอุบลฯ-เขมร

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดล้างถนนอุบลฯ-เขมราฐ