ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังโอวาทในการแก้ภัยแล้งของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล