กิจกรรมมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยสัปดาห์ที่ 3 ณ ศาลาสุรศักดิ์