ประเพณีแข่งเรือยาวในวันออกพรรษา

ผลงานของ :

ด้วยเทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวในวันออกพรรษา ณ หนองขุหลุอำเภอตระการพืชผล