พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายกำชัย ภู่กำชัย และนายสวัสดิ์ รูปคม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลตระการพืชผล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล