ประชุมตัวแทนชุมชนเพื่อเข้าร่วมประกวดหมู่บ้าน

ผลงานของ :

วันนี้นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน ประชุมเพื่อสรรหาตัวแทนชุมชนเพื่อเข้าร่วมประกวดหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษามหาราชายอดเยื่ยมระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2559