โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย(โยคะเพื่อสุขภาพ)

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัยรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย(โยคะเพื่อสุขภาพ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล