ประชุมจัดงานประเพณีออกพรรษาและแข่งขันเรือยาว

ผลงานของ :

วันนี้ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ให้เกียรติมาเป็นประธานประชุมจัดงานประเพณีออกพรรษาและแข่งขันเรือยาว