เปิดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษาพิเศษอดีตส.ส. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัยและ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล