พบปะกับผู้สูงอายุในโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พบปะกับผู้สูงอายุในโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงวัย