โครงการโภชนาการสมวัยเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเข้าใจ

ผลงานของ :

วันนี้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภให้เกียรติเป็นประธานในโครงการโภชนาการสมวัยเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเข้าใจในโรงเรียน และโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ โรงพยาบาลตระการพืชผลค่ะ