โครงการอบรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัย

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการอบรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัย ที่ โรงพยาบาลตระการพืชผล