ประกวดเทพีสงกรานต์ ปี 2557

ผลงานของ :

ประกวดเทพีสงกรานต์ ปี 2557 เวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติ จากท่านวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานประกวดเทพีสงกรานต์ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย