การประชุม ผู้ประกอบการ เรื่องการต่อสัญญาเช่าแท่นตล

ผลงานของ :

การประชุม ผู้ประกอบการ เรื่องการต่อสัญญาเช่าแท่นตลาดสดเทศบาล 2 โดยท่านนายกเทศมนตรีจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ และสมาชิกสภาเทศบาล