ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติและรับมอบเกียรติ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติและรับมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนตระการพืชผล