โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันแม่แห่งชาต

ผลงานของ :

โครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน ระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2558