ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป