ประเพณีมหาสงกรานต์

ผลงานของ :

09.39 ท่านชูวิทย์ - นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีมหาสงกรานต์ วันที่ 11-14 เมษายน 2557 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย