โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงวัย