ทัศนศึกษาดูงานที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลตระการพืชผลไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าติ้วและไปดูเรือใหญ่โบราณที่เมืองยโสธร