ประชุมคณะทำงานระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ผลงานของ :

ประชุมคณะทำงานระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การจัดตั้งตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้