โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งของเทศบาลตำบลตระการพืชผล