ประชุมหารือแนวทางในการจราจรและจัดระเบียบถนนเกษมสมบ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีอดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการประชุมหารือแนวทางในการจราจรและจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติ,ถนนอุบล-ตระการฯ