การประกวดชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรี พร้อมชาวบ้านดอนทับช้างให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต จากศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี